จำนวน ผู้ประสงค์เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ลงทะเบียน
จังหวัด จำนวนผู้ประสงค์เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ลงทะเบียน (คน) จำนวนแปลงที่ดินที่ประสงค์เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน (แปลง) จำนวนที่ดินที่ประสงค์เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา)
กรุงเทพมหานคร 144 29 52-2-86
สมุทรปราการ 23 19 56-0-85
นนทบุรี 28 22 77-0-31
ปทุมธานี 34 53 309-2-22
พระนครศรีอยุธยา 13 14 291-1-39
อ่างทอง 0 2 12-2-20
ลพบุรี 8 12 176-2-35
สิงห์บุรี 1 1 50-1-10
ชัยนาท 0 0 0-0-0
สระบุรี 8 13 103-2-28
ชลบุรี 31 31 323-0-28
ระยอง 15 21 189-1-4
จันทบุรี 7 11 460-2-46
ตราด 0 1 5-0-0
ฉะเชิงเทรา 12 20 254-1-13
ปราจีนบุรี 7 13 384-2-18
นครนายก 3 25 170-3-77
สระแก้ว 3 5 101-0-49
นครราชสีมา 67 94 1819-1-2
บุรีรัมย์ 7 8 140-2-63
สุรินทร์ 9 5 225-0-0
ศรีสะเกษ 3 6 54-2-50
อุบลราชธานี 7 10 113-2-5
ยโสธร 4 2 11-0-0
ชัยภูมิ 1 1 30-0-0
อำนาจเจริญ 2 1 50-0-0
หนองบัวลำภู 0 1 100-3-99
ขอนแก่น 13 21 222-2-49
อุดรธานี 7 8 65-0-50
เลย 1 4 372-2-38
หนองคาย 2 3 10-1-0
มหาสารคาม 3 2 20-0-0
ร้อยเอ็ด 4 9 73-1-98
กาฬสินธุ์ 2 1 15-2-20
สกลนคร 5 1 9-0-33
นครพนม 2 0 0-0-0
มุกดาหาร 0 0 0-0-0
เชียงใหม่ 44 48 352-1-16
ลำพูน 307 309 1400-3-51
ลำปาง 5 6 42-3-1
อุตรดิตถ์ 1 0 0-0-0
แพร่ 3 2 5-1-0
น่าน 2 5 15-2-99
พะเยา 3 3 36-3-50
เชียงราย 157 164 601-0-39
แม่ฮ่องสอน 0 1 2-3-99
นครสวรรค์ 4 5 13-0-0
อุทัยธานี 4 5 72-0-59
กำแพงเพชร 1 1 5-2-3
ตาก 43 45 51-3-99
สุโขทัย 2 2 30-1-1
พิษณุโลก 2 1 5-0-0
พิจิตร 5 5 297-2-10
เพชรบูรณ์ 11 14 184-3-70
ราชบุรี 11 33 381-0-97
กาญจนบุรี 10 16 301-3-7
สุพรรณบุรี 8 15 285-3-74
นครปฐม 20 35 385-1-20
สมุทรสาคร 15 14 295-2-52
สมุทรสงคราม 4 3 15-0-90
เพชรบุรี 4 8 79-3-95
ประจวบคีรีขันธ์ 8 6 23-3-90
นครศรีธรรมราช 2 3 26-3-60
กระบี่ 1 3 47-3-99
พังงา 0 0 0-0-0
ภูเก็ต 4 3 7-1-0
สุราษฎร์ธานี 4 7 151-2-1
ระนอง 0 1 10-3-80
ชุมพร 3 3 31-2-50
สงขลา 5 2 8-1-0
สตูล 1 1 1-0-0
ตรัง 4 1 3-3-80
พัทลุง 0 1 5-0-0
ปัตตานี 2 3 44-1-38
ยะลา 2 2 13-3-2
นราธิวาส 12 13 109-3-16
บึงกาฬ 1 1 50-0-0